ישר יעקובי משרד עורכי דין
במקרים דחופים חייגו: 052-3200009

תביעה על נזקי גוף

פעמים רבות נפגעי נזקי גוף אינם מודעים לעובדה כי תביעת נזיקין מתיישנת רק לאחר חלוף תקופה של שבע שנים
(ולאחר תקופה של שלוש שנים במידה ומדובר בתביעת ביטוח על פי פוליסה),
וממהרים להגיש את תביעתם כנגד הגורם המזיק ישר לאחר המקרה, כשלמעשה התנאים אינם נכונים עדיין להגשת תביעה משום אין באפשרותם לדעת בשלב כה מוקדם מהו הנזק הרפואי הכולל שנגרם להם כתוצאה מהנזק שנעשה להם ומכאן, על מה בדיוק הם יכולים וצריכים לתבוע את הגורם שגרם לפגיעה.

הדעה הרווחת היא שהבנת חומרת נזקי גוף מתגבשת לאחר תקופה של כשנה מהמקרה שגרם לנזק ועד שהגוף משתקם
(תלוי מקרה כמובן) זהו פרק זמן סביר בו הגוף מהפגיעה. לאחר שנה,
מומלץ להגיש את התביעה כנגד הגורם שגרם לנזק ו/או חברת הביטוח.

הכנה לתביעה על נזקי גוף
מאחר ותביעת פיצויים בגין נזקי גוף מתבססת בין היתר על מסמכיו הרפואיים של הנפגע,
עליו לדאוג לתיעוד מסודר של כל טיפול רפואי ו/או התייעצות רפואית שעבר במהלך התקופה שקדמה להגשת התביעה,
וכי הגורם הרפואי המטפל בו מציין את כל תלונותיו בפרוטרוט על מנת שלא יוכלו לטעון כי נזקי הגוף עליהם תובע הנפגע,
אינם תוצאה ישירה של המקרה המדובר עליו מתבססת התביעה.
במידה ולנפגע לא נותרה נכות כלשהיא כתוצאה מהמקרה, כמות הפניות לטיפולים רפואיים,
ולמשך תקופת הטיפולים הרפואיים שעבר יש השפעה רבה על גובה הפיצוי שיקבל.

בכל אופן רצוי להיוועץ בעורך הדין מומחה בתחום, בכל הקשור למקרה, עניין התגבשות הנזק והכדאיות לקראת נקיטת צעדים משפטיים.

טיפים להתנהלות בתביעה בגין נזקי גוף
יש לבחון כל מקרה לגופו לפני נקיטת צעדים כלשהם, משפטיים או אחרים.
תמיד רצוי לפנות להתייעצות עם עורך דין העוסק בתחום הנזיקין ובפרט בנזקי גוף.

•קבלת הפרטים הרלוונטיים המלאים- מיד כאשר ברור מי ומה הוא הגורם לנזק,
חשוב מאד לדאוג לקבל את כל הפרטים הרלוונטיים הנוגעים למקרה, לרבות פרטיהם המלאים והמדויקים של כל המעורבים, זמנים ומועדים רלוונטיים וכיו"ב.

• צילום הנזק שנגרם לנפגע – כאשר הדבר מתאפשר, רצוי לצלם את נזקי הגוף שנגרמו לצורך תיעוד הפגיעה,
שכן ישנם סוגים רבים של פגיעות, אשר עם הזמן מחלימות מבלי להשאיר כל סימן.
צילום נזק שנראה על גופו של הנפגע יהווה ראיה חשובה עבור הגופים הרלוונטיים בעת תביעה.

• בניית התיק הרפואי ושמירת המסמכים- על הנפגע לדאוג לקבל טיפול רפואי מלא ומתאים ככל הנדרש לפי מצבו,
ולוודא כי הגורמים הרפואיים מתעדים בתיק הרפואי את כל תלונותיו ואת כל הטיפולים הנלווים.
אם מסיבה כלשהיא הנפגע מוותר על בדיקה וטיפול רפואיים, לא תהיה לו אפשרות להוכיח מה היה מצבו הרפואי,
ממה סבל ומה היה הנזק שנגרם, דבר אשר יפגע באמינות התביעה..
כמו כן, ישנו קשר ישיר בין מספר הפניות לקבלת טיפולים רפואיים ו/או בדיקות רפואיות ובין סכום הפיצויים שייקבע.

• על הנפגע לשמור את כל המסמכים הרפואיים ו/או מסמכים רלוונטיים נוספים הקשורים לאירוע בו נגרם הנזק.
בנוסף, יש לשמור קבלות של הוצאות כמו קבלות על נסיעות לרופא או לטיפולים רפואיים, קניית תרופות, עזרה במשק בית וכיו"ב ולדאוג להעבירן לעורך הדין המטפל בו.

• יש להעביר לעורך הדין המטפל מספר תלושי משכורת מהתקופה שקדמה לאירוע בו נגרם הנזק וכמו כן,
תלושי משכורת מהתקופה שאחרי האירוע. אם מדובר בעוסק עצמאי, כדאי לשמור את דוחות מס ההכנסה והמע"מ מלפני האירוע ואחריו.

הסתייעות בעורך דין מומחה בתחום נזקי הגוף
נפגעי נזק גופני, שבוחרים לא לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בנזקי גוף,
בסמוך ככל האפשר למועד הפגיעה, עשויים לפגוע בהליך המשפטי ובסיכוי שלהם לזכות בפיצוי ראוי.
חשוב מאוד שמי שיטפל בנושא יכיר את החוק על בוריו על מנת שהתביעה תתנהל באופן הנכון ביותר,
וכן בכדי להגדיל את סיכויי הצלחת ההליך המשפטי כך שהנפגע יקבל את הפיצוי המתאים.

שלח לנו הודעה
Please leave this field empty.