Confirm that the meta-tag is visible by visiting https://yashar-law.co.il/ and viewing the HTML source.
ישר יעקובי משרד עורכי דין
במקרים דחופים חייגו: 052-3200009

דיני משפחה

במהלך חיינו אנחנו עובדים, צוברים רכוש, מגדלים ילדים ובני משפחה. רצונו של כל אדם הוא להשאיר אחריו רכוש לדור הבא, ולדאוג לכך שבני המשפחה לא יריבו ביניהם על חלוקת הרכוש שנשאר. החוק המסדיר שאלה זו הוא חוק הירושה, והדרך הראויה והבטוחה ביותר לדאוג שרצונו של האדם יבוצע היא באמצעות עריכת צוואה. צוואה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין, ולכן יש לכתוב אותה בצורה שתביא לידי ביטוי
צוואה היא המסמך שבו האדם מבטא את רצונו האחרון ובו הוא מגדיר ומסביר למי הוא רוצה להוריש נכסים כאלה ואחרים. אנחנו נמצאים בעידן של שינויים גדולים במבנה הזוגיות ובתא המשפחתי ובמציאות החיים. במקרים מסוימים יש הכרח לערוך צוואה: 1. במקרים של זוגיות שניה – בני זוג רוצים לשמור את נכסיהם לילדיהם מהזוגיות הקודמת כדי שניתן יהיה להבטיח את עתידם והדרך הנכונה היא באמצעות
כאשר בן אדם נפטר יש לפנות לרשם הירושות לצורך הגשת בקשה לצו ירושה או צו בקשה לקיום צוואה. יש חשיבות רבה בבקשה לצו ירושה או צו לביצוע צוואה שכן בלעדיהם לא ניתן לפעול בנכסי המנוח ולא ניתן לעשות כל פעולה משפטית לרבות משיכת כספים בבנקים ועוד. אם האדם לא השאיר צוואה, הדרישה היא לקבל צו ירושה ובה היורשים יהיו בהתאם למעגלי הקרבה
אדם צובר נכסים רבים במהלך חייו, ובהתאם לצוואה או למצבו האישי (נשוי, גרוש, ידועים בציבור ועוד) מוגדרים נכסי המצווה ומהווים את העיזבון. אדם בצוואה מגדיר את עיזבונו (ובאמצעות הסכמים משלימים כמו לדוג' הסכם ממון במידת הצורך) ואדם יכול להוריש רק את מה ששייך לו. במקרים כמו לדוג' זוגיות שנייה או ידועים בציבור, היורשים עלולים לטעות ולחשוב כי מדובר בנכסים רבים כאשר בפועל
על אף העובדה כי הליכי גירושין כידוע יכולים להיות כאובים וטעונים ביותר הרי שמבחינת החוק מערכת היחסים בין הצדדים מוסדרת בצורה ברורה יותר בקשר. לידועים בציבור קיים ערפל וחוסר בהירות. ידועים בציבור הינה הגדרה כוללנית של בני זוג שבחרו לחיות ביחד אך לא להינשא, בני זוג שלא יכולים להינשא (כמו לדוג' כהן וגרושה) , בני זוגו חד מיניים ועוד. לצורך הכרה בבני
שלח לנו הודעה
Please leave this field empty.