Confirm that the meta-tag is visible by visiting https://yashar-law.co.il/ and viewing the HTML source.
ישר יעקובי משרד עורכי דין
במקרים דחופים חייגו: 052-3200009

נזיקין

התחום של רשלנות הרפואית הנו תחום רחב הכולל בתוכו הוכחת 3 יסודות מצטברים: התרשלות, קיומו של נזק וקשר סיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק. יסודות אלה מוכחים על ידי צירוף חוות דעת רפואית בתחום המתאים אשר עומדת על הנזק ועל הקשר הסיבתי בין התרשלות הרופא לבין הנזק עצמו. הגשת חוות דעת רפואית הינה תנאי הכרחי להגשת תביעה בתחום הרשלנות הרפואית. לכן, חשוב כי עורך
אדם שנפגע בתאונת דרכים כנהג או כנוסע יתבע את חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב בו הוא נהג/ נסע. אדם שנפגע כהולך רגל יתבע את חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב שפגע בו, אם פגע בו יותר מרכב אחד, הרי זו "תאונה מעורבת" ויש לתבוע את כל המבטחות המעורבות. ענייני נזקי גוף תאונות דרכים אם הרכב הפוגע ברח או נהג ברכב גנוב יש לתבוע
פעמים רבות נפגעי נזקי גוף אינם מודעים לעובדה כי תביעת נזיקין מתיישנת רק לאחר חלוף תקופה של שבע שנים (ולאחר תקופה של שלוש שנים במידה ומדובר בתביעת ביטוח על פי פוליסה), וממהרים להגיש את תביעתם כנגד הגורם המזיק ישר לאחר המקרה, כשלמעשה התנאים אינם נכונים עדיין להגשת תביעה משום אין באפשרותם לדעת בשלב כה מוקדם מהו הנזק הרפואי הכולל שנגרם להם כתוצאה
שלח לנו הודעה
Please leave this field empty.