Confirm that the meta-tag is visible by visiting https://yashar-law.co.il/ and viewing the HTML source.
ישר יעקובי משרד עורכי דין
במקרים דחופים חייגו: 052-3200009

אזרחות ישראל

על אף שמדינת ישראל הינה מדינה דמוקרטית וליברלית, היא איננה מדינת הגירה. אי לכך, אין מדיניות הגירה לזרים המבקשים להיכנס ולהשתקע בארץ. החוק המסדיר אזרחות במדינה הוא חוק האזרחות תשי”ב-1952. הדרכים האפשריות לקבלת אזרחות ישראלית נבדלות אחת מהשנייה באם מדובר ביהודים לעומת לא יהודים. בעוד שהאזרחות ליהודים ניתנת כאשר הם מוכיחים שהם יהודים, בעבור מהגרים לא יהודים הדרך לקבלת אזרחות ישראלית היא ארוכה, לא פשוטה
שלח לנו הודעה
Please leave this field empty.