Confirm that the meta-tag is visible by visiting https://yashar-law.co.il/ and viewing the HTML source.
ישר יעקובי משרד עורכי דין
במקרים דחופים חייגו: 052-3200009

אזרחות ישראל

.

חוק השבות

 • בדיקת מסמכים
 • הגשת מסמכים
 • שאילתות ל"נתיב" ומשרד הפנים
 • הוכחת יהדות
לפרטים

סיוע הומניטרי

 • הורה בודד קשיש
 • מקרה רפואי
 • ועדה בין משרדית
 • מקרים מיוחדים
לפרטים

הליך מדורג

 • בני/בנות זוג נשואיים נתינים זרים
 • איסוף והגשת מסמכים
 • ייצוג מול משרד הפנים
 • הגשת עררים וערעורים
לפרטים

בדיקת רקמות (DNA)

 • הגשת בקשה למתן צו בית משפט
 • ביצוע בדיקת רקמות
 • הוכחת קרבה משפחתית
 • הוכחת יהדות
לפרטים

עלייה VIP

 • ליווי מלא
 • קבלת דרכון
 • פתיחת חשבון בנק, רישיונות נהיגה, רפואה ועוד
 • זמנים מצומצמים
לפרטים

הגנה מפני גירוש

 • אמצעי מניעה
 • שחרור ממעצר
 • ערעור
 • ייצוג מול רשויות
לפרטים

.

שלח לנו הודעה
Please leave this field empty.