Confirm that the meta-tag is visible by visiting https://yashar-law.co.il/ and viewing the HTML source.
ישר יעקובי משרד עורכי דין
במקרים דחופים חייגו: 052-3200009

הצלחות עורך דין פלילי ישר יעקובי

021-tool

פסק דין הצהרת אבהות

021-tool

זיכוי בבית המשפט העליון מעבירת גניבת רכב (7882/13)

021-tool

זיכוי מעבירות אינוס במשפחה (16256-11-15)

021-tool

זיכוי בתיק אונס בבית המשפט המחוזי (56852-09-14)

אישה התקשרה למשטרה וסיפרה שאנסו אותה לפני מספר שעות. לדבריה, שהוקלטו בשיחה למוקד 100, מכר שלה, שנכנס בתחבולה אליה לדירה, נעל את הדלת ואנס אותה תוך הפעלת כוח. המתלוננת הייתה נחרצת – לא רציתי בקיום יחסי מין עם הנאשם.

הלקוח נעצר, לא הכחיש שנפגש עם המתלוננת, אך אחרי שהובאה לחקירה טען בתוקף והתעקש שלא נפגש עם המתלוננת ומן הסתם גם לא קיים עמה יחסי מין. לימים התבררה גרסה זו כבעייתית ביותר, משום שנמצאו איכוני הטלפון הסלולרי שלו באזור, ובנוסף בדיקת דנא שנעשתה למתלוננת הוכיחה בצורה חד משמעית כי השניים דווקא כן קיימו יחסי מין באותו היום.

021-tool

זיכוי משוד מזוין בצוותא (28774-11-17)

021-tool

זיכוי מתקיפה ואיומים (8170-02-16)

021-tool

חזרה מכתב אישום - אלמב והעלבת עובד ציבוור (32430-08-17)

021-tool

סגירת תיק מחוסר אשמה (319487-2017)

021-tool

עונש של עבודות שירות בלבד במקום שנות מאסר ארוכות בגין 7 שודים בנסיבות מחמירות (8833-01-14)

021-tool

זיכוי קצין משטרה לשעבר שהואשם באונס קטינה (41021-08-15)

021-tool

זיכוי מוחלט בבית המשפט העליון לאחר שהורשע בבית משפט מחוזי בעבירת החזקת רכוש החשוד כגנוב וזוכה מעבירת שוד (8231/14)

021-tool

זיכוי בבית המשפט המחוזי מעבירת תקיפה הגורמת חבלה ממש (42040-09-13)

021-tool

זיכוי בערעור בבית משפט מחוזי בעבירות אלימות במשפחה (70067/03)

021-tool

זיכוי מעבירת שוד (23562-11-13)

021-tool

זיכוי בבית משפט מחוזי מעבירת תקיפה חמורה (18202-09-11)

021-tool

שחרור ממעצר נאשם בתיק רצח בבית המשפט העליון (993-17)

021-tool

בית המשפט העליון מורה על בחינת שיחרור ממעצר בתיק של ריבוי מקרי שוד בנסיבות מחמירות (4158-14)

021-tool

זיכוי קצין גולני מתקיפת חיילים במחסום (62444-03-14)

021-tool

זיכוי בבית משפט מחוזי בעבירת שוד בנסיבות מחמירות (40141/05)

021-tool

זיכוי שוטר מעבירת תעבורה (9749-03-17)

021-tool

זיכוי קטין מעבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש (1748-02-16)

021-tool

שחרור חשוד ממעצר בתיק אונס (44415-03-13)

021-tool

זיכוי מעבירת תקיפה הגורמת חבלה ממש ומעבירות נגד שוטרים (46003-04-12)

021-tool

זיכוי מעבירות של גידול סמים, החזקת כלים המשמשים לעישון סמים ותקיפה הגורמת חבלה ממש (22221-09-13)

021-tool

סגירת תיק של הסגת גבול פלילית ופגיעה בפרטיות (8321-03-16)

021-tool

החשוד שוחרר ממעצר למרות שבא לתחנת משטרה ואמר כי רצח את חברו (540-07-13)

021-tool

זיכוי בתיק של תקיפה חמורה (57189-10-13)

021-tool

ביטול הרשעה בתיק אלימות כלפי שוטרים שגרמה לשבר בידו של שוטר (57107-07-12)

021-tool

זיכוי בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש (24171-09-12)

021-tool

זיכוי בעבירת תקיפה חבלנית של בן זוג (22020-12-12)

021-tool

סגירת תיק אינוס קטינה בשימוע לפני הגשת כתב אישום (5/338/14)

021-tool

סגירת תיק לפני הגשת כתב אישום למרות הודאה בביצוע העבירה (43451-2017)

021-tool

זיכוי נאשם מביצוע מעשה מגונה (37146-10-11)

021-tool

זיכוי מעבירת גניבה (65364-10-13)

021-tool

זיכוי מעבירות של תקיפה חבלנית (40360/05)

021-tool

קבלת ערר על החלטה לא לתת רישיון לכלי ירייה (16-7-2014)

021-tool

זיכוי בעבירת החזקת כלי פריצה (1201-09)

021-tool

זיכוי בעבירות של אלימות ואיומים במשפחה (7217/08)

021-tool

זיכוי בעקבות הוכחת העדר אחריות פלילית בשל מצב נפשי (15869-03-13)

021-tool

ארבעים וארבעה ימי מאסר בלבד בגין החזקת נשק, לרבות עוזי ורובה בריח (9769-12-12)

021-tool

זיכוי נאשם מתקיפת בת זוג (7722-08-14)

021-tool

זיכוי מעבירות של איומים ותקיפה (46858-11-15)

021-tool

סגירת תיק בעילה של העדר אשמה (195073-2013)

021-tool

סגירת תיק כנגד נאשם בעבירות הסעה והעסקת שוהים בלתי חוקיים (21259-03-16)

תביעה חזרה בה מכתב אישום כנגד מהנדס בניין המואשם בהסעה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים בארץ דורשת עורך דין טוב –
סגירת תיק כנגד נאשם בעבירות הסעה.

מהנדס, המבצע בקרת איכות של עבודות בנייה באחד האתרים, נקלע למצב לא צפוי.
המנהל שלו ביקש ממנו לעשות לו טובה קטנה ולסייע לו בהסעת עובדים זמניים לאתר הבנייה, עקב פנצ'ר שאירע ברכבו של המנהל.

021-tool

חזרה מכתב אישום לאחר חקירה נגדית בתיק של תקיפה חבלנית – בת זוג (21197-09-13)

021-tool

חזרה מכתב אישום של תקיפה הגורמת חבלה (40242-01-14)

021-tool

זיכוי מעבירת החזקת סמים שלא לצריכה עצמית (1280-08)

021-tool

עיכוב הליכים על ידי היועץ המשפטי לממשלה (46434-02-11)

021-tool

זיכוי בעבירות של איומים והטרדה (4227/08)

021-tool

זיכוי בעבירת גניבה (8104/07)

021-tool

זיכוי בעבירה של החזקת סכין – הוכח כי הסכין הוחזקה למטרה כשרה (6951/07)

021-tool

זיכוי מעבירה של החזקת סכין – לא הוכח שסכין עומדת בהגדרה בחוק (7894/04)

021-tool

זיכוי בעבירות אלימות (4083/03)

שלח לנו הודעה
Please leave this field empty.