Confirm that the meta-tag is visible by visiting https://yashar-law.co.il/ and viewing the HTML source.
ישר יעקובי משרד עורכי דין
במקרים דחופים חייגו: 052-3200009

זיכוי בתיק אונס בבית המשפט המחוזי (56852-09-14)

אישה התקשרה למשטרה וסיפרה שאנסו אותה לפני מספר שעות. לדבריה, שהוקלטו בשיחה למוקד 100, מכר שלה, שנכנס בתחבולה אליה לדירה, נעל את הדלת ואנס אותה תוך הפעלת כוח. המתלוננת הייתה נחרצת – לא רציתי בקיום יחסי מין עם הנאשם.

הלקוח נעצר, לא הכחיש שנפגש עם המתלוננת, אך אחרי שהובאה לחקירה טען בתוקף והתעקש שלא נפגש עם המתלוננת ומן הסתם גם לא קיים עמה יחסי מין. לימים התבררה גרסה זו כבעייתית ביותר, משום שנמצאו איכוני הטלפון הסלולרי שלו באזור, ובנוסף בדיקת דנא שנעשתה למתלוננת הוכיחה בצורה חד משמעית כי השניים דווקא כן קיימו יחסי מין באותו היום.

הלקוח הסביר לעורך דין יעקובי את הכחשתו הגורפת לקיום יחסי מין עם המתלוננת בפחד בלתי נשלט שכונן בליבו עת שנחקר במשטרה. הלקוח סיפר שבפועל הם קיימו יחסי מין אך אלו היו בהסכמתה המלאה של המתלוננת. הלקוח לא יכול היה לתת הסבר מדוע המתלוננת החליטה להפליל אותו בעבירה כל כך חמורה שבצידה 20 שנות מאסר.

שקרים מוכחים של הלקוח בנקודות מאוד קריטיות, יחד עם נתונים נוספים, לא הותירו ספק – התיק "אבוד". לכן ההחלטה לא להתקפל וללכת עד הסוף הייתה מאוד קשה בעבור ההגנה.

בזכות חקירה נגדית בבית המשפט על דוכן העדים של המתלוננת, חברה שלה, וחוקרי המשטרה, שלושת השופטים של בית המשפט המחוזי זיכו את הלקוח מכל עבירת מין שיוחסה לו בכתב האישום.

על קצה המזלג יאמר כי בתיק זה הגנה קיבלה החלטה עקרונית לא לנקוט בגישה דורסנית כלפי עדי התביעה, אלא להפך, לנסות להתהלך בין הטיפות כדי להגיע לתוצאה הנכספת. הסתבר כי החלטה זו הצילה את הלקוח מבערך עשר שנות מאסר.

עקב הזיכוי, הלקוח שוחרר ממעצרו עוד באותו יום.(56852-09-14)

שלח לנו הודעה
Please leave this field empty.